Radna podskupina za zatajivanje srca, Radna podskupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti, Radna podskupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, Radna podskupina za akutni koronarni sindrom, Radna podskupina za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji, Radna podskupina za aritmije i elektrostimulaciju srca, Radna podskupina za akutnu kardiovaskularnu skrb, Radna podskupina za prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji, Radna podskupina za sportsku kardiologiju

      01.01.1970. u 00:00