Radna podskupina za akutnu kardiovaskularnu skrb

VODITELJ

Dr. sc. Marijan Pašalić, dr. med.

Zavod za intenzivnu kardiološku skrb, aritmije i transplantacijsku kardiologiju
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
KBC Zagreb

Veliki napredak i razvoj različitih terapijskih modaliteta u kardiologiji tijekom zadnjih desetljeća rezultirao je značajnim poboljšanjem zbrinjavanja akutno ugroženog kardiološkog bolesnika. Cilj rada Podskupine za akutnu kardiovaskularnu skrb će biti upoznavanje s postojećim i novim spoz Više...najama o akutnom popuštanju srca, kardiogenom šoku i kardiorespiratornom arestu, kroz raspravu baziranu na iskustvu iz svakodnevne kliničke prakse, te uz razmatranje mogućnosti poboljšanja liječenja najtežih kardioloških bolesnika u okviru ograničenja hrvatskog zdravstvenog sustava.

Dr. sc. MARIJAN PAŠALIĆ, dr. med.

Datum i mjesto rođenja: 22.10.1986., Zagreb, Croatia
Adresa: Mallinova 32, 10000 Zagreb, Croatia
Tel./e-mail: +385/99/7864-686, marijan.pasalic@yahoo.com

OBRAZOVANJE

2012 - Doktorski studij (Biomedicina i zdravstvo) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)
2005-2011 - Diplomski studij – Medicinski fakultet u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

2019 - Specijalist kardiologije - Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb (Hrvatska)
2013-2018 - Specijalizant kardiologije - Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb (Hrvatska)

POZNAVANJE JEZIKA

Hrvatski (materinji jezik), engleski (aktivno u govoru i pismu)