Radna podskupina za prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji

VODITELJ

Jurica Šalković, dr. med.

Odjel za unutarnje bolesti

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Kardiološka rehabilitacija i prevencija sveobuhvatni su programi preventivnih i rehabilitacijskih mjera koji počinju u akutnoj bolnici, a traju doživotno. 
Kroz podskupinu plasirali bi najnovije članke vezane uz novosti u rehabilitacijskim i preventivnim programima te također obavje&sca Više...ron;tavali o trenutnom stanju rehabilitacijskih programa u Republici Hrvatskoj. 
Cilj ove podskupine je upoznati mlade kardiologe s pojmovima primarne i sekundarne prevencije, pacijentima s kardiovaskularnim bolestima koji su kandidati za kardiološku rehabilitaciju, svim etapama i vrstama rehabilitacijskog liječenja, stratifikacijom rizika kardiovaskularnih pacijenata, komplikacijama tijekom rehabilitacije te koristima rehabilitacijskog liječenja za pacijente, okolinu i sustav. 

Šalković Jurica, r. 16.09.1984. godine u Zagrebu, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje pohađao je u Zagrebu gdje je 2003. godine završio V. gimnaziju prirodoslovnog usmjerenja. Iste godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilista u Rijeci koji diplomira 2009. godine nakon čega slijedećih godinu dana obavlja pripravnički staž u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu te potom 2011. godine polaže stručni ispit. Kroz volontiranje i radu OB Zabok, DZ Krapinsko Zagorske Županije i Timu 1 Hitne medicine Krapinsko Zagorske županije usmjerava se prema specijalističkom usavršavanju koje započinje 2012. godine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Inicijalno kao specijalizant interne medicine, a od 2016. godine kao specijalizant kardiologije. Specijalističko usavršavanje obavlja na KBC Sestra Milosrdnice i KBC Zagreb. Napredni je korisnik engleskog i njemačkog jezika koji mu pomažu u aktivnom bavljenju sportom i putovanjima u slobodno vrijeme. 

Kontakt forma: Bogatinska 5, 10090 Zagreb (Hrvatska)095/ 911 24 10, jurica.salkovic@sbkt.hr