Radna podskupina za arterijsku hipertenziju

VODITELJ

Dr. sc. Marko Stupin, dr. med.

Zavod za bolesti srca i krvnih žila,
Klinika za unutarnje bolesti,
KBC Osijek

Cilj podskupine za arterijsku hipertenziju je redovito izvještavati o važnim pretkliničkim i kliničkim novostima vezanim uz arterijsku hipertenziju. Posebnu pozornost ćemo posvetiti implementaciji aktualnih smjernica u svakodnevnu kliničku praksu te poticanju rasprave o metodama kvalitetnije regul Više...acije tlaka kod kardioloških pacijenata. Osim edukacije liječnika uključenih u liječenje hipertenzije u primarnoj i specijalističkoj konzilijarnoj službi, usredotočiti ćemo se i na edukaciju i osvješćivanje samih pacijenata o važnosti prepoznavanja i adekvatnog praćenja i liječenja arterijske hipertenzije.

Marko Stupin rođen je 1987. u Osijeku gdje je i diplomirao 2011. na Medicinskom fakultetu Osijek. 2014. započinje
specijalizaciju kardiologije u KBC Osijek i postaje asistent na Katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta
Osijek. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo kojeg završava 2017. Nakon
položenog specijalističkog ispita 2019., radi kao specijalist kardiolog u KBC Osijek. 2022. izabran je u znanstveno-
nastavno zvanje docenta na Katedri za fiziologiju i imunologiju.

U svakodnevnoj kliničkoj praksi radi kao neinvazivni kardiolog, a trenutno je na edukaciji iz invazivne kardiolgije.
Glavni znanstveni interes mu je vaskularna fiziologija, s naglaskom na istraživanje endotelne funkcije u zdravlju,
prehipertenziji i arterijskoj hipertenziju, te sportska fiziologija.

Od početka specijalizacije aktivni je član Hrvatskog društva za hipertenziju (HDH) i Europskog društva za hipertenziju
(ESH) te je 2017. pohađao ESH Hypertension Summer School. Član je i Hrvatskog kardiološkog društva te
Hrvatskog društva fiziologa. Sudjeluje na više znanstvenih projekata (HRZZ), radu Znanstvenog centra izvrsnosti za
personaliziranu brigu o zdravlju, i autor je brojnih znanstvenih radova i kongresnih priopćenja.