Radna podskupina za kardiometabolički sindrom

VODITELJ

Doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen

Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila,

Thallassotherapia Opatija

 

 

  SMJERNICE

  FORUM

Doc. dr. sc Tamara Turk Wensveen, dr. med., specijalist je interne medicine, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog. Voditelj je Centra za Dijabetes, endokrinologiju i kardiometabolizam pri Klinici za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvih žila, Thalassotherapia Opatija. U djelu radnog vremena zaposlena je i na Zavodu za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za internu medicinu, KBC Rijeka.

Kao docent radi na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta u Rijeci gdje aktivno sudjeluje u nastavnim i znanstvenim aktivnostima od 2005.g. Prezentirala je svoja stručna i znanstvena iskustva na brojnim nacionalnim i internacionalnim skupovima te je dobitnica nekoliko nagrada, među kojima je i nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za najboljeg mladog istraživača u području kliničkih znanosti.

Dobitnica je i dvaju europskih grantova ERA EDTA te je suradnica na brojnim europskim projektima (UKF, EASD, EFSD). Voditelj je projekta pri HRZZ. Autor je i koautor 8 poglavlja u knjigama i preko 20 članaka (CC). Član je brojnih stručnih hrvatskih i internacionalnih društava (HLK, HLZ, HDDBM, EASD..).