Radna podskupina za zatajivanje srca

VODITELJ

Dora Fabijanović, dr. med.

Zavod za intenzivnu kardiološku skrb, aritmije i transplantacijsku kardiologiju

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

KBC Zagreb

Incidencija zatajivanja srca u odrasloj populaciji razvijenih država predstavlja sve važniji i veći udio u spektru kardiovaskularnih bolesti – vodećeg uzroka smrtnosti. Incidencija s dobi gotovo eksponencijalno raste te iznosi čak i više od 10% u populaciji starijoj od 70 godina. Unatoč zna Više...čajnim treapijskim napretcima, zatajivanje srca je i dalje je vrlo važan uzrok smrtnosti i vodeći uzrok hospitalizacija. Ovaj rastući zdravstveni problem razlog je brojnim istraživanjima, postljedično tome i primjeni novih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti, čime se posebno naglašava potreba za kontinuirano kliničko i znanstveno usavršavanje. Pored kongresa, znanstvenih skupova, simpozija ili radionica, važan alat svakodnevnog usavršavanja, a također i najbrži put do novih relevantnih informacija i smjernica u dijagnostici i liječenju zatajivanja srca, predstavljaju stručni portali, enciklopedije ili baze podataka referencija i sažetaka kojima pristupamo najčešće putem tražilice PubMed. Stručni portali su također odlična platforma za razmjenu kliničkih iskustava, oglašavanje nadolazećih znanstvenih skupova, radionica, stipendija ili edukacija. 
Vaše aktivno sudjelovanje omogućit će formiranje aktivnog foruma s ciljem dobivanja svih relevantnih odgovora na nedoumice u svakodnevnoj praksi, kao i izvještaje o najnovijim znanstvenim i praktičnim spoznajama iz svijeta zatajivanja srca.

DORA FABIJANOVIĆ, dr. med.


Datum/mjesto rođenja: 01.06.1987., Zagreb, Hrvatska

Adresa: Bukovačka cesta 46, 10000 Zagreb, Croatia

Tel./e-mail: +385 (0)98 9387-273, dora.fabijanovic@gmail.com


OBRAZOVANJE

2013.- Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“, MEF Zagreb (2001-2007)

2006.-.2012. Studij medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 


RADNO ISKUSTVO

2014..- Kardiološki koordinator za transplantaciju srca KBC Zagreb

2014-. Specijalizantica kardiologije, KBC Zagreb

2012.-2013. Stažistica, KBC Zagreb