Radna podskupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti

VODITELJ

Nikola Kos, dr. med.

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

KBC Sestre Milosrdnice

Vaskularne bolesti česte su u općoj populaciji, uz relativno visoke stope mortaliteta i kronični karakter radi čega imaju iznimno javnozdravstveno značenje. No, svjedoci smo nedovoljne informiranosti o ovih bolestima što kao posljedicu ima nezadovoljavajuće (i često prekasno) prepoznavanje i nea Više...dekvatno liječenje. 
Cilj ove skupine je predstaviti racionalne dijagnostičke postupke i optimalne terapijske mogućnosti liječenja vaskularnih bolesti, s naglaskom na najčešće entitete, kao što su periferna arterijska bolesti, venska tromboembolijska bolest te bolesti aorte. 

Nikola Kos rođen je 1989. godine u Puli. 2010. godine diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu a diplomirao je i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. je na specijaliaciji iz kardiologije na Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica u Zagrebu.