Radna podskupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju

VODITELJ

Velimir Pivac, dr. med.

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

KBC Split

Osnovni cilj formiranja Podskupine za intervencijsku kardiologiju je objediniti recentna saznanja, novosti, zanimljivosti, kao i razmijeniti iskustva, zanimljive slučajeve, studije, tehnike i alate iz svijeta intervencijske kardiologije - najpropulzivnije grane kardiologije, a sve u cilju usavršavanja Više... u kliničkoj praksi te poboljšanja suradnje i komunikacije između mladih kardiologa Hrvatske. 
Od krucijalne važnosti je interakcija i aktivnost svakog pojedinca - svi članovi su ujedno i moderatori skupine! 
U okvirima aktivnosti podskupine planirano je organiziranje edukativnih predavanja, radionica, stručnih sastanaka, webinara i sličnih modela razmjene znanja i iskustava.

VELIMIR PIVAC, dr. med.

e-mail: velimir.pivac@gmail.com
Hrvatsko kardiološko društvo
Član organizacijskog odbora 3. Crocomp kongresa
Voditelj Radne podskupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Cro-Cot
CroCot's CardioStart 2018, organizator


OBRAZOVANJE

Visoka stručna sprema, Doktor medicine - Medicinski fakultet Split [ rujna 2004. – listopada 2010. ]
Poslijediplomski studij "Medicina utemeljena na dokazima" - Medicinski fakultet Split [ 2015 – 2017 ]
Stručni poslijediplomski studij Kardiologija - Medicinski fakultet - Sveučilište u Zagrebu [ studenoga 2017. – ožujka 2018. ]
Specijalizant kardiologije - KBC Split [ 13. svibnja 2013. – 26. listopada 2018. ]
Specijalist kardiolog - KBC Split [ 26. listopada 2018. – Trenutačno ]
Echocardiography Masterclass


RADNO ISKUSTVO

Liječnik, specijalist kardiolog, intervencijski kardiolog u KBC Split
KBC Split [ 13. svibnja 2013. – Trenutačno ]

Katedra Medicinska propedeutika - asistent
Medicinski fakultet Split [ 2018 – Trenutačno ]

Katedra Kliničke vještine - asistent
Medicinski fakultet Split [ 2017 – Trenutačno ]