Radna podskupina za akutni koronarni sindrom

VODITELJ

Tomislava Bodrožić-Džakić Poljak, dr. med.

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Klinika za unutarnje bolesti

KB Dubrava

Osnivanje podskupine Akutni koronarni sindrom među mladim kardiolozima velik je iskorak za cijelo društvo mladih liječnika, specijalizanata i mladih specijalista. Unutar skupine gdje su svi podjednakih godina mladim liječnicima, koji su recentno završili medicinski fakultet, dobili specijaliz Više...aciju ili položili specijalistički ispit jednostavnija je i lakša komunikacija, podučavanje te razmjena vlastitih iskustava. 
U sklopu ove radne skupine planiramo organizirati edukaciju (radionice) na više razina zdravstvene zaštite; primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj kako bismo ojačali svijest o učestalosti, pravodobnom postavljanju dijagnoze i pravovremenom, odnosno ispravnom liječenju akutnog koronarnog sindroma. Cilj je u malim, interaktivnim radionicama educirati mlade liječnike kako bi korist istih bila što veća. Posebnu pozornost obratit ćemo na atipične kliničke slike AKS, važnost poznavanja smjernica za postavljanje dijagnoze i nadasve liječenja akutnog koronarnog sindroma. 
Na mrežnim stranicama redovito ćemo oglašavati najnovije spoznaje u dijagnostici i liječenju akutnog koronarnog sindroma s mogućnošću aktivnog uključivanja čitatelja; komentari, pitanja oko nedoumica i nejasnoća te mini-kvizove s ciljem samoprovjere znanja. S vremenom ćemo nastojati da se isti kvizovi adekvatno boduju od strane Hrvatske liječničke komore.
Aktivno ćemo uključiti u rad specijalizante i drugih internističkih grana zbog visoke učestalosti ishemijske bolesti srca, kao i liječnike koji rade u hitnoj službi (primarna/sekundarna/tercijarna). Potrebno je educirati i liječnike obiteljske medicine jer su oni u najčešćem kontaktu s našim bolesnicima.
Po završetku godine u planu nam je izvijestiti o radu i učinku radne podskupine, radu na prospektivnom registru za AKS  te objaviti plan za naše daljnje aktivno djelovanje.

Bodrožić Džakić Poljak Tomislava rođena je 1986.g. u Slavonskom Brodu. 
Srednju školu;  franjevačku klasičnu gimnaziju završila je u Slavonskom Brodu, 2000. - 2004.
Medicinski fakultet u Zagrebu upisala je 2004. i diplomirala 2010.godine.

Godine 2009. dobitnica je Dekanove nagrade Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta godine.

Pripravnički staž završila je 2011. u KBC Sestre Milosrdnice

Specijalizaciju iz kardiologije započela je 2012. te ju završila 2018. u KB Dubrava, Zagreb, Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za unutarnje bolesti.

Radi kao neinvazivni kardiolog, te je u edukaciji za invazivnog i interventnog kardiologa u KB Dubrava.
Autorica je i koautorica brojnih radova u hrvatskim i međunarodnim stručnim časopisima.