Radna podskupina za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji

VODITELJ

Dejan Došen, dr. med.

Zavodu za opću kliničku kardiologiju

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

KBC Zagreb

Ehokardiografija se danas rutinski koristi u postavljanju dijagnoze, liječenju i praćenju bolesnika sa srčanim bolestima. S razvojem tehnologije razvija se sve složeniji pristup analizi srčane morfologije i hemodinamike zbog čega je za kvalitetno izvođenje novih metoda i njihovu implementaciju u svakod Više...nevnu kliničku praksu neizostavna kontinuirana edukacija liječnika.
Cilj ove podskupine je informirati mlade kardiologe o novostima iz područja ehokardiografije. Zalagat ćemo se za primjenu standardiziranog ehokardiografskog pregleda radi ujednačene i usporedive kvalitete ehokardiografskih nalaza te organizirati edukativna predavanja uz prikaze slučajeva. Također ćemo poticati članove na polaganje ispita i stjecanje nacionalne akreditacije. 

Rođen u Karlovcu 1983. godine. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završio 2008. godine. Godinu dana radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a od 2011. do 2015. godine bio na specijalizaciji iz interne medicine u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.
Nakon položenog specijalističkog ispita 2015. radi kao specijalist u Zavodu za opću kliničku kardiologiju Klinike za bolesti srca i krvnim žila KBC-a Zagreb.  Primarni interes je ehokardiografija, zbog čega je 2017. godine položio EACVI akreditacijski ispit iz transtorakalne ehokardiografije. Dodatno educiran za ultrazvuk krvnih žila i abdomena. 
Član Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva te njegove podskupine za kardiovaskularno oslikavanje (EACVI).